NEVIEŠ AKO ZÍSKAŤ DOSTATOK VITAMÍNOV

a minerálov z potravín?

Stiahni si e-book a zisti, ako vitamíny a minerály vplývajú na tvoje telo spôsobom, o ktorom možno ani netušíš. 

V ebooku sa dozvieš:

  • nedostatok ktorých vitamínov a minerálov môže úzko súvisieť s tvojimi aktuálnymi zdravotnými problémami.
  • ktoré vitamíny a minerály môžu výrazne pomôcť pri liečbe zdravotných problémov.
  • ktoré vitamíny a minerály môžu mať vplyv na chudnutie alebo u žien napríklad na PMS či tehotenskú nevoľnosť.
  • ako získať dostatok vitamínov a minerálov zo stravy.